Databassök - Göteborgs universitetsbibliotek

Databassök

Databaserna innehåller referenser (hänvisningar) till artiklar, avhandlingar, statistik och företagsfakta. Här hittar du också uppslagsverk, ljudupptagningar, noter, video och andra typer av material inom ditt ämne.

Hittade 14 av 622 databaser:

 • CORDIS    

  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) är Europeiska kommissionens informationstjänst om europeisk forsknings- och innovationsverksamhet....


 • Information om vad EU:s olika institutioner gör, hur en EU-lag kommer till och hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU. Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sve...


 • EUR-Lex    

  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel innehåller fördrag, lagstiftning, rättspraxis och fö...


 • Europeiska unionens officiella webbplats. Den innehåller nyheter, institutionernas hemsidor, möjlighet att se vad som sker inom varje ämnesområde, officiella dokument, grundläggande fakta om unionen,...


 • Digitaliserade böcker, bilder, foton, föremål, tidningar och arkiv. Europeana är ett gemensamt projekt mellan arkiv, museer och bibliotek från hela Europa....


 • Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är offentliga finns tillgängliga i fulltext....


 • Eurostat    

  Eurostat är Europeiska unionens statistikkontor med säte i Luxemburg. Dess uppgift är att förse Europeiska unionen med statistik på europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner...


 • Databasen innehåller statistik från hela Europeiska unionen (EU) och utanför, på EU-, medlemsstats- och europeisk nivå. Syftet är att tillhandahålla statistiska bevis som kan användas för att stödja ...


 • Sök i de officiella arkiven efter historiska dokument från Europeiska unionens institutioner....


 • IATE    

  IATE är EU:s interinstitutionella terminologidatabas. IATE har använts av EU:s institutioner och byråer sedan sommaren 2004 för insamling, spridning och gemensam förvaltning av EU-specifik terminolog...


 • RAPID    

  Pressmeddelanden från EU:s institutioner....


 • SOU-sök    

  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år....


 • Tenders Electronic Daily är webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU publiceras....


 • Westlaw    

  Genom att kombinera material från flera innehållsleverantörer erbjuder Westlaw International en bred samling av juridisk och regulatorisk information som behandlar alla aspekter av lagen.

  Den täcke...