Databassök - Göteborgs universitetsbibliotek

Databassök

Databaserna innehåller referenser (hänvisningar) till artiklar, avhandlingar, statistik och företagsfakta. Här hittar du också uppslagsverk, ljudupptagningar, noter, video och andra typer av material inom ditt ämne.

Hittade 626 av 626 databaser:

 • APA PsycTherapy är en resurs med videos och terapidemonstrationer som visar mer än 300 varianter av behandlingsmöten.

  APA PsycTherapy är avsedd för undervisningssyfte vid kliniska möten. Resursen up...


 • De två volymerna i denna referenshandbok fokuserar på den kunskap som samlats in inom traditionella områden för sociologisk undersökning, samt dokumenterar den allmänna inriktningen på de nyare och f...


 • Tillhandahåller indexering, sammanfattning och fulltextinnehåll för tidskrifter som publiceras av American Association for Cancer Research (AACR). ...


 • AATA Online är en omfattande databas med över 120 000 sammanfattningar av litteratur som rör bevarande och konservering av materiellt kulturarv.

  Om du skaffar ett konto i AATA blir sökmöjligheterna ...


 • Abbreviationes identifierar förkortningar som används i medeltida latinska handskrifter ("latinsk paleografi").

  Databasen omfattar handskrifter från Vatikanbiblioteket, biblioteken i Oxford och Par...


 • Abstracts in Anthropology täcker ett brett spektrum av aktuella antropologiska ämnen från ett stort antal tidskrifter.

  Flera tusen abstracts, utvalda och klassificerade, fullständigt indexerade eft...


 • AccessScience är en onlineversion av The McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology och McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms.

  Databasen innehåller artiklar, definitioner, ...


 • Utbildningsvideor online som är utformade för att hjälpa studenter och personal inom hälsovetenskap få en anatomisk förståelse av mycket svårdissekerade delar av människokroppen.

  För att få tillgång...


 • ACM digital library ger tillgång till innehållsförteckningar, sammanfattningar, recensioner och fulltext av artiklar som publicerats i ACM:s tidskrifter sedan 1985.

  Ämnesområdet omfattar IT och pro...


 • Acta Sanctorum Database är en elektronisk version av den fullständiga tryckta texten till Acta Sanctorum, från den utgåva som publicerades i sextioåtta volymer av Société des Bollandistes i Antwerpen...


 • Africa Yearbook täcker den viktigaste inrikespolitiska utvecklingen, utrikespolitiken och de socioekonomiska trenderna i Afrika söder om Sahara - allt relaterat till utvecklingen under ett kalenderår...


 • African Studies Companion Online innehåller guider och resurser för afrikanska språk, kartografi och kartor över Afrika, afrikansk film, tidskrifter, magasin och nyhetsbrev om afrikanska studier, med...


 • Ageline    

  AgeLine innehåller bibliografiska referenser och abstracts för material som rör åldrande och medelålder, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv av psykologi, ekonomi, sociologi, gerontologi, offentlig p...


 • Tillgång till dokument från vetenskapliga tidskrifter, tidskrifter, konferensrapporter och andra specialpublikationer inom områden som fysik, kemi, geovetenskap, teknik, akustik med mera från AIP Pub...


 • Airiti Library (CETD) ger möjlighet till sökning i kinesiska avhandlingar....


 • Taiwan Electronic Periodical Services (TEPS) innehåller fulltextartiklar från över 900 tidskrifter från Taiwan. Täckning från 1991....


 • AlgaeBASE är en databas med information om alger som omfattar landlevande, marina och sötvattensorganismer. För närvarande är uppgifterna om marina alger, särskilt sjögräs, de mest kompletta....


 • AllAfricas nyhets- och informationsarkiv (från 1996) är en samling artiklar och dokument, på engelska och franska, från allAfrica.com

  AllAfrica samlar in och sammanställer artiklar från över 100 afr...


 • Alvin    

  Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitali...