Databassök - Göteborgs universitetsbibliotek

Databassök

Hitta resurser som ger dig tillgång till tidskriftsartiklar, e-böcker, bolagsfakta, metodbeskrivningar, statistik, noter, video och mycket annat inom ditt ämne.

Hittade 626 av 626 databaser:

 • De två volymerna i denna referenshandbok fokuserar på den kunskap som samlats in inom traditionella områden för sociologisk undersökning, samt dokumenterar den allmänna inriktningen på de nyare och f...


 • Tillhandahåller indexering, sammanfattning och fulltextinnehåll för tidskrifter som publiceras av American Association for Cancer Research (AACR). ...


 • AATA Online är en omfattande databas med över 120 000 sammanfattningar av litteratur som rör bevarande och konservering av materiellt kulturarv.

  Om du skaffar ett konto i AATA blir sökmöjligheterna ...


 • Abbreviationes identifierar förkortningar som används i medeltida latinska handskrifter ("latinsk paleografi").

  Databasen omfattar handskrifter från Vatikanbiblioteket, biblioteken i Oxford och Par...


 • Abstracts in Anthropology täcker ett brett spektrum av aktuella antropologiska ämnen från ett stort antal tidskrifter.

  Flera tusen abstracts, utvalda och klassificerade, fullständigt indexerade eft...


 • AccessScience är en onlineversion av The McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology och McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms.

  Databasen innehåller artiklar, definitioner, ...


 • Utbildningsvideor online som är utformade för att hjälpa studenter och personal inom hälsovetenskap få en anatomisk förståelse av mycket svårdissekerade delar av människokroppen.

  För att få tillgång...


 • ACM digital library ger tillgång till innehållsförteckningar, sammanfattningar, recensioner och fulltext av artiklar som publicerats i ACM:s tidskrifter sedan 1985.

  Ämnesområdet omfattar IT och pro...


 • Acta Sanctorum Database är en elektronisk version av den fullständiga tryckta texten till Acta Sanctorum, från den utgåva som publicerades i sextioåtta volymer av Société des Bollandistes i Antwerpen...


 • Africa Yearbook täcker den viktigaste inrikespolitiska utvecklingen, utrikespolitiken och de socioekonomiska trenderna i Afrika söder om Sahara - allt relaterat till utvecklingen under ett kalenderår...


 • African Studies Companion Online innehåller guider och resurser för afrikanska språk, kartografi och kartor över Afrika, afrikansk film, tidskrifter, magasin och nyhetsbrev om afrikanska studier, med...


 • Ageline    

  AgeLine innehåller bibliografiska referenser och abstracts för material som rör åldrande och medelålder, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv av psykologi, ekonomi, sociologi, gerontologi, offentlig p...


 • Tillgång till dokument från vetenskapliga tidskrifter, tidskrifter, konferensrapporter och andra specialpublikationer inom områden som fysik, kemi, geovetenskap, teknik, akustik med mera från AIP Pub...


 • Den digitala utgåvan av Alberti Magni Opera Omnia.

  Editio Digitalis omfattar alla 31 volymer som publicerats fram till 2015 av Editio Coloniensis, den kritiska utgåvan av Albert den stores verk....


 • AlgaeBASE är en databas med information om alger som omfattar landlevande, marina och sötvattensorganismer. För närvarande är uppgifterna om marina alger, särskilt sjögräs, de mest kompletta....


 • AllAfricas nyhets- och informationsarkiv (från 1996) är en samling artiklar och dokument, på engelska och franska, från allAfrica.com

  AllAfrica samlar in och sammanställer artiklar från över 100 afr...


 • Alvin    

  Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitali...


 • En guide för medicinska och vetenskapliga forskare, skribenter och redaktörer för att producera välorganiserade, tydliga och auktoritativa manuskript....


 • Europeisk information och forskning om Latinamerika. Portalen är resultatet av ett samarbete mellan nätverken REDIAL och CEISAL, och dess mål är att erbjuda ett komplett informationssystem specialise...